top of page

Software training

Een gedegen uitleg bij de ingebruikname van nieuwe software en platformen.

Qualict BV levert ICT advies over de best practices van de geïmplementeerde technologie, door het trainen van uw medewerkers in het systeem- en softwaregebruik.


Door de vertrouwdheid met de gebruikte technologieën te verhogen en te waarborgen, kan een grotere productiviteitswinst gerealiseerd worden. Bij een optimaal gebruik van de systemen, haalt men de meeste waarde uit de investering.

 

Een goede uitleg versnelt de adoptie van nieuwe technologie en voorkomt frustraties bij medewerkers.

bottom of page